Đọc Truyện (Koro-sensei Q) Phù thủy của Quỷ đỏ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện (Koro-sensei Q) Phù thủy của Quỷ đỏ

Tác giả: Piano1234-2001

Đọc Truyện

Cha cha ta đa, chắc là mọi người biết về ova của phim lớp học ám sát rồi đúng không? Trong tác phẩm này au sẽ viết về Koro-sensei Q karma và okuda. Mong mọi người ném đá nhẹ tay giùm~~~~