Đọc Truyện /KookV/ NGƯỜI CHỒNG LỚN TUỔI - TruyenFun.Com

Đọc Truyện /KookV/ NGƯỜI CHỒNG LỚN TUỔI

Tác giả: -jkitaetae

Đọc Truyện

Để trả ơn sự chữa trị tận tình của bác sĩ Jeon Jungkook, ông nội Taehyung đã đem y gả đi.....