Đọc Truyện |KookTae||Text-Sns| 『TRAINEE』 - TruyenFun.Com

Đọc Truyện |KookTae||Text-Sns| 『TRAINEE』

Tác giả: Mei990912

Đọc Truyện

Làm thực tập sinh thì sao chứ
Em vẫn muốn được quen với anh :<

Cùng đồng hành với Jung Nhây Nhớt để cưa đổ Kim Ngạo Kiều nào :v

_Jungkook _Taehyung


~Lại viết thêm một fic về thể loại này :> hehe~_Mei990912

_người đóng góp ý tưởng: Trúc tuổi 18 :v (@phuong_truc95) ??

_180502

__________
Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ :>

Danh sách Chap

Chap1: Nochuchu

Chap2: Chat (Yoongi - Jungkook)

Chap3: Chat (Jimin - Jungkook)

Chap4: Nochuchu

Chap5: Nochuchu

Chap6: Chat (Jimin - Taehyung)

Chap7: Chat (Seokjin - Jungkook)

Chap8: KimTae

Chap9: Nochuchu

Chap10: Chat

Chap11: Chat (Kookie - Taetae)

Chap12: KimTae

Chap13: Chat (Kookie - Taetae)

Chap14: Chat (Kookie - Taetae)

Chap15: Chat (Jimin - Taehyung) (Yoongi - Jungkook)

Chap16: Nochuchu

Chap17: Chat (Kookie - Taetae)

Chap18: Chat (Jimin - Jungkook)

Chap19: Nochuchu

Chap20: Chat (Yoongi - Jungkook)

Chap21: Chat (Kookie - Taetae)

Chap22: KimTae

Chap23: Chat (Hoseok - Jungkook)

Chap24: Nochuchu

Chap25: Chat (Kookie - Taetae)

Chap26: Chat (Jungkook - n người)

Chap27: KimTae

Chap28: Chat (Yoongi - Jungkook)

Chap29: Chat

Chap30: Nochuchu

Chap31: Chat (Kookie - Taetae)

Chap32: Chat

Chap33: Chat (Yoongi - Jungkook)

Chap34: Chat (Yoongi - Jungkook, Yoongi - Taehyung)

Chap35: Nochuchu, KimTae

Chap36: Chat (Kookie - Taetae)

Chap37: Chat (Kookie - Taetae)

Chap38: Chat (Kookie - Taetae)

Chap39: Chat (Seokjin - Jungkook)

Chap40: Nochuchu

Chap41: Chat (Kookie - Taetae)

Chap42: KimTae

Chap43: Chat

Chap44: Trainee Page

Chap45: Chat (Yoongi - Jungkook)

Chap46: Chat (Kookie - Taetae)

Chap47: Chat (Yoongi - Jungkook)

Chap48: Nochuchu

Chap49: Trainee Page 2

Chap50: Chat (Kookie - Taetae)

Chap51: Trainee Page

Chap52: Chat

Chap53: Chat (Kookie - Taetae)

Chap54: Kookku

Chap55: Chat (Kookie - Taetae)

Chap56: Confession

Chap57: Chat (Yoongi - Jungkook)

Chap58: Kookku

Chap59: Chat

Chap60: MẶN MÀ BÁO

Chap61: JinKim

Chap62: Chat (Kookie - Taetae)

Chap63: Kookku x KimTae

Chap64: KookV World

Chap65: Suga

Chap66: Chat (Kookie - Taetae)

Chap67: Chat (Jin - Hoseok)

Chap68: Chat

Chap69: Kook U Mê Tae

Chap70: Chat

Chap71: Kookku

Chap72: Chat (Kookie - Taetae)

Chap73: NJoon129

Chap74: KimTae

Chap75: Chat (Kookie - Taetae)

Chap76: KimTae

Chap77: Chat (Jimin - Taehyung)

Chap78: Chat (Kookie - Taetae)

Chap79: Kookku

Chap80: Chat (Kookie - Taetae)

Chap81: Chat (Kookie - Taetae)

Chap82: KimTae

Chap83: Hopi

Chap84: Kookku - KimTae

Chap85: KimTae

Chap86: Page Chim Nhỏ Tung Tăng

Chap87: Chat (Kookie - Taetae)

Chap88: Kookku

Chap89: Kookku

Chap90: KimTae