Đọc Truyện ⌠ KookTae ⌡ Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn - EDIT - TruyenFun.Com

Đọc Truyện ⌠ KookTae ⌡ Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn - EDIT

Tác giả: srsjjk

Đọc Truyện

Tác giả: GalaticDreamer

Editor: Jeikeitee-

Truyện mang chút yếu tố kinh dị, máu me.

Bản edit đã có sự cho phép của tác giả.

link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/132964073-male-yandere-x-reader-t%C3%AAn-h%E1%BB%81-s%C3%A1t-nh%C3%A2n-v%C3%A0-b%E1%BA%A3o-v%E1%BA%ADt