Đọc Truyện KINH LĂNG NGHIÊM - TruyenFun.Com

Đọc Truyện KINH LĂNG NGHIÊM

Tác giả: addpaz0

Đọc Truyện

Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa.
(Trọn bộ 10 quyển)

Dịch sang cổ văn: Pháp sư Cực Lượng ở Thế Kỷ 7-8
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 5/8/2016 ◊ Cập nhật: 1/28/2018

Nguồn: daitangkinh.net

Loading...