Đọc Truyện [Khôn Nông][Edit/Chuyển Ver] Cuộc chiến bản thảo - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Khôn Nông][Edit/Chuyển Ver] Cuộc chiến bản thảo

Tác giả: jungjung_pig1836

Đọc Truyện

Cuộc chiến bản thảo
Tác giả: Bản Lật Tử
------------------------------------------------
Khi bạn đắc tội với anh ấy , anh ta sẽ miệt thị bạn : "Trong tiểu thuyết đồng kí ức của anh, người như em chỉ có thể xuất hiện dưới hình thái người chết."
Khi bạn vô cùng đắc tội anh ấy, anh ta sẽ uy hiếp bạn : "Em có tin anh lấy tên em đặt cho người chết đó không ?"
Khi bạn vô cùng vô cùng đắc tội anh ấy, anh ta sẽ bổ sung thêm một chút : "Đồng thời nạn nhân sẽ bị một tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt cực kỳ hung bạo làm nhục cho đến chết."
Nhưng nếu trùng hợp bạn là người biên tập cho vị tác giả này, những đe dọa trên cũng chẳng đáng sợ chút nào, việc anh ấy cần làm chỉ có một chuyện :
Chày cối không chịu nộp bản thảo=))

*Edit by #Kikiro
#Sữadâu