Đọc Truyện [JungMi/JeongMi] Thuốc súng, ký ức và em - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [JungMi/JeongMi] Thuốc súng, ký ức và em

Tác giả: Dadencheo

Đọc Truyện

Hành trình tìm lại ký ức của Mina trên con đường đầy rẫy hiểm nguy, cái chết luôn rình rập, sẵn sàng ập đến bất cứ lúc nào