Đọc Truyện JaemRen | Trà Sữa Vị Khoai Môn - TruyenFun.Com

Đọc Truyện JaemRen | Trà Sữa Vị Khoai Môn

Tác giả: chuisdaboi

Đọc Truyện

Vì thích trà sữa khoai môn nên đặt tên này. Văn dở hơi, fic dở hơi, không có logic, viết để thỏa mãn bản thân.

Lưu ý thật sự cần thiết: THANH THỦY VĂN. Đừng đòi H vì chắc chắn sẽ không có.

Note thiện ý: Dao của tui cùn rồi, chém không ra gió, cho nên cũng đừng mong đợi gì quá nhiều.

Danh sách Chap