Đọc Truyện IMAGINE~MY BOYFRIEND IS A KILLER~ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện IMAGINE~MY BOYFRIEND IS A KILLER~

Tác giả: NN_TEAM_

Đọc Truyện

Pairing: Taehyung x T/b

Anh ta là 1 kẻ giết người có tính chiếm hữu cao

Thử chơi với cảm xúc của tôi đi, tôi sẽ cho em biết được địa ngục sống như thế nào.

Au: Sun × Cris

Loading...