Đọc Truyện |TẠM DROP|[IMAGINE] [ BTS] [SUGA] Ánh Dương Bên Mặt Trời - TruyenFun.Com

Đọc Truyện |TẠM DROP|[IMAGINE] [ BTS] [SUGA] Ánh Dương Bên Mặt Trời

Tác giả: bwithr32

Đọc Truyện

" Hoàng hôn đã buông dần nơi đây. Anh đâu mất rồi, sao anh trốn em? Em thì vẫn ở đây ôm vạn nỗi nhớ thương mà mong anh quay về bên em như thuở ban đầu! "