Đọc Truyện Huyết tịch - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Huyết tịch

Tác giả: sannguyen733

Đọc Truyện

Hắn là thần, hay chỉ là một con người được huấn luyện để làm thần?

Đại Việt quốc, Lý triều đệ tứ đế, Quảng Hựu năm thứ sáu, tháng Tám, ngày mười lăm, vua Chiêm Thành tấn công vào điện Thiên An. Thượng Tướng quân mất tích. Hoàng thượng ngự giá thân chinh.

Tháng Tám, ngày mười sáu, Thượng Tướng quân tự sát.

p/s: truyện sến là chính, cung đấu là phụ, có chút ngược nhẹ, HE