Đọc Truyện [Hương Khuê] Xin lỗi, Hương yêu em... - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Hương Khuê] Xin lỗi, Hương yêu em...

Tác giả: MatTroiTocXanh

Đọc Truyện

Khuê à, xin lỗi, Hương yêu em...

Biết trái tim em thuộc về người khác, nhưng trót yêu em rồi, phải làm sao đây?