Đọc Truyện Hướng dẫn đăng truyện trên Wattpad - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Hướng dẫn đăng truyện trên Wattpad

Tác giả: tjeusen

Đọc Truyện

Mình xài Wattpad từ khi giao diện nó còn cũ xì cũ mốc đến giờ, ngày xưa chuyên đọc truyện và vote dạo thôi, đến khi đăng truyện mới điên đầu vì không biết post truyện thế nào (cười). Nay mình hướng dẫn cho các bạn (có kèm hình), hi vọng sẽ giúp các bạn được phần nào.

Link bài đăng trên Facebook: https://www.facebook.com/notes/ti%E1%BB%83u-s%C3%AAn/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-%C4%91%C4%83ng-truy%E1%BB%87n-l%C3%AAn-wattpad/971900566259287