Đọc Truyện Hư Thực Tiến Hóa - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Hư Thực Tiến Hóa

Tác giả: areskz

Đọc Truyện

Hư Thực Tiến Hóa
虚实进化

Tác giả: Bách Luyện Thành Thương
Thể loại: Khoa huyễn
Tình trạng: Hoàn thành

https://www.uukanshu.com/b/34440/

Tác phẩm giới thiệu:
Tại giả lập bên trong tìm kiếm lực lượng, tại trong hiện thực truy tìm chân tướng.
Khi trò chơi không còn là trò chơi, tiến hóa từ giờ khắc này bắt đầu.
Nhân vật chính mà nói: Ta nhưng là muốn trở thành "Công lược chi vương" nam nhân.
Người qua đường nhìn qua nhân vật chính mà nói: Đáng giận, vì sao lại có loại quái vật này.

Loading...