Đọc Truyện [HQ!!] TsukiHina Transfic Collection - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [HQ!!] TsukiHina Transfic Collection

Tác giả: _Xaki_

Đọc Truyện

Ờm thì đây là tổng hợp fanfic mị trans từ AO3 về cặp Trăng Trời cuteo này.
Cảm ơn các bạn author cuteo bên nước ngoài đã tạo ra những tác phẩm tuyệt vời để mị trans. Các bạn hãy ủng hộ họ bằng cách nhấn vào phần liên kết ngoài ở dưới mỗi chap.
Bìa được des bởi @KRS_Team hay @tieutranbao_5420