Đọc Truyện [Hoàn] Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Hoàn] Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

Tác giả: Sheller_

Đọc Truyện

Nàng đã ở bên hắn mười lăm năm, chẳng lẽ lại không bằng người hắn mới gặp mấy ngày?

Lý do chỉ có một, hắn yêu nàng ta, không yêu nàng. Đã như thế, ai đến trước thì có gì liên quan?

p/s: Cũng chẳng có gì, chẳng qua là câu chuyện ta yêu nàng, nàng yêu hắn, hắn yêu kẻ khác =))))