Đọc Truyện Hậu Cung Mưu Sinh Kế - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Hậu Cung Mưu Sinh Kế

Tác giả: moihongdao

Đọc Truyện

kiếp trước, có câu nói là như vậy nói, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính.

này cuộc đời, sinh hoạt cáo tố nàng —— không nghĩ đương hoàng hậu phi tử không phải hảo phi tử.

thế là, sinh mệnh bất tức, cung đấu không chỉ.

nội dung nhãn hiệu: xuyên qua thời không cung đình hầu tước cung đấu

tìm tòi mấu chốt chữ: vai chính: Trần Man Nhu ┃ vai phụ: Phong Minh Chiêu ┃ khác: hậu cung na nhất đống lớn