Đọc Truyện Hái Hồng - Giá Oản Chúc - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Hái Hồng - Giá Oản Chúc

Tác giả: fieldwind

Đọc Truyện

Nội Dung Truyện : Hái Hồng
Thể loại: Đô thị thình duyên, thanh mai trúc mã, sủng, ngược luyến ngược tâm, HE
Văn Án
Chu Hồng Hồng yêu Trình Ý, nhưng cô không muốn tiếp tục dây dưa không dứt với hắn như vậy nữa.
Trình Ý không biết mình có yêu Chu Hồng Hồng hay không, nhưng đời này hắn đã định chính là cô
Nhân vật chính: Trình Ý, Chu Hồng Hồng
Phụ diễn: Thời Tiệp Nghệ