Đọc Truyện " GyuHao Ver " Oan gia tương phùng - Tiêu Dao Hồng Trần - TruyenFun.Com

Đọc Truyện " GyuHao Ver " Oan gia tương phùng - Tiêu Dao Hồng Trần

Tác giả: trangmi0717

Đọc Truyện

Mingyu : "Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cậu, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi!"

Minghao : "Nếu tôi tu mười năm để rồi phải ngồi cùng thuyền với anh, tôi thà nhảy xuống sông làm bạn với tôm cá

Mingyu : " Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy anh chỉ đành bắt em chôn cùng với anh thôi "

Danh sách Chap

Chương 1- Chap 1

Chương 1-Chap 2

Chương 1- Chap 3

Chương 1-Chap 4

Chương 1-Chap 5

Chương 1-Chap 6

Chương 1- Chap 7

Chương 1- Chap 8

Chương 1- Chap 9

Chương 1- Chap 10

Chương 1- Chap 11

THÔNG BÁO !

Chương 1- Chap 12

Pr truyện mới

Chương 1 - Chap 13

Chương 2 - Chap 1

Chương 2 - Chap 2

Chương 2 - Chap 3

THÔNG BÁO !!!

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Chương 2 - Chap 4

Chương 2 - Chap 5

Chương 2 - Chap 6

Chương 3 - Chap 1

Chương 3 - Chap 2

Chương 3 - Chap 3

Chương 4 - Chap 1

Chương 4 - Chap 2

Chương 5 - Chap 1

Chương 5 - Chap 2

Chương 5 - Chap 3

Chương 6 - Chap 1

Chương 6 - Chap 2

Chương 7 - Chap 1

Chương 7 - Chap 2

Chương 8 - Chap 1

Chương 8 - Chap 2

Chương 9 - Chap 1

Chương 9 - Chap 2

Chương 10 - Chap 1

Chương 10 - Chap 2

Chương 11 - Chap 1

Chương 11 - Chap 2

Chương 12 - Chap 1

Chương 12 - Chap 2

Chương 13 - Chap 1

Chương 13 - Chap 2

Chương 14 - Chap 1

Chương 14 - Chap 2

Chương 15 - Chap 1

Chương 15 - Chap 2

Chương 16 - Chap 1

Chương 16 - Chap 2

Chương 17 - Chap 1

Chương 17 - Chap 2

Chương 18 - Chap 1

Chương 18 - Chap 2

Chương 19 - Chap 1

Chương 19 -Chap 2

Chương 19 - Chap 3

Chương 20 - Chap 1

Chương 20 - Chap 2

Chương 20 - Chap 3

Chương 21 - Chap 1

Chương 21 - Chap 2

Chương 22 - Chap 1

Chương 22 - Chap 2

Chương 22 - Chap 3

Chương 23 - Chap 1

Chương 23 - Chap 2

Chương 23 - Chap 3

Chương 24 - Chap 1

Chương 24 - Chap 2

Chương 24 - Chap 3

Chương 24 - Chap 4

Thông báo