Đọc Truyện Gửi cho ai mãi khóc - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Gửi cho ai mãi khóc

Tác giả: cherpoetantoine

Đọc Truyện

Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em ở đó...

Lời vĩnh biệt - Apollinaire
(Bùi Giáng dịch.)

không phải fanfic. bất ngờ chưa?