Đọc Truyện GraySF's ART BOOK - TruyenFun.Com

Đọc Truyện GraySF's ART BOOK

Tác giả: GraySF

Đọc Truyện

GraySF's Artbook.
Tớ đã chuyển qua Artbook II - các cậu qua xem nhé ✨
---
Đây là Artbook của TÔI. Chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. Mọi hình thức sao chép, mang đi vô tội vạ mà không hỏi trước đều không được chấp nhận.
---
Tranh vẽ của ta, tính cả cái bìa, ta nhận request, nhận fanart... Xin mời, xin mời ~

#GraySF