Đọc Truyện [Fic/Oneshot] [ChanBaek] Tiểu ngu ngốc, chờ tớ nhé! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Fic/Oneshot] [ChanBaek] Tiểu ngu ngốc, chờ tớ nhé!

Tác giả: BapNhi

Đọc Truyện

Tiểu ngu ngốc, chờ tớ nhé!
→ Tác giả: Bắp
→ Nhân vật: Park Chanyeol x Byun Baekhyun
→ Note: Truyện là của tôi, chỉ được post tại đây và wp của tôi (https://trangtraibap.wordpress.com/ ). NGHIÊM CẤM đem con tôi đi bất cứ đâu mà chưa có sự đồng ý của tôi nhé!