Đọc Truyện [ Fanfiction Sehun] Seoul. Anh. Và Em. - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [ Fanfiction Sehun] Seoul. Anh. Và Em.

Tác giả: myhun94

Đọc Truyện

Đối với bạn, tình yêu là gì?
Là một lòng một dạ với người đó, tin tưởng người đó tuyệt đối, hay là không phải người đó thì không yêu?

Nhưng bạn có biết rằng, cho dù một lòng một dạ hay cố gắng yêu hết mình. Nhưng cả hai không có duyên phận thì tình cảm đó cũng như sợi chỉ vậy...