Đọc Truyện (Fanficgirl Kang Daniel) Cô ấy, người con gái tôi thương! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện (Fanficgirl Kang Daniel) Cô ấy, người con gái tôi thương!

Tác giả: Hallennie2000

Đọc Truyện

Nhìn thấy em đau, làm anh khổ tâm thật nhiều... Tự trách, thân mình sao quá hèn nhát.

Không là chính mình, sợ sẽ nhận lời khinh rẽ... để giờ khiến em ngàn lần tổn thương.