Đọc Truyện [Fanfic - AKB48] Sóc chuột-kun (Hoàn) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Fanfic - AKB48] Sóc chuột-kun (Hoàn)

Tác giả: thienthanh-gia

Đọc Truyện

Tác giả: Phế Sài Nữ Vương *bắn tym*
Thể loại: Trộm :v
Couple: Kojiyuu, MariAtsu, Atsumina
Tình trạng Raw: Hoàn - 8 Chương.
Tình trạng Edit: Hoàn
Translate: QT đại nhân, Google-sama
Editor: Thiên Thánh

Loading...