Đọc Truyện [Fanfic][12CS] Sa Đà - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Fanfic][12CS] Sa Đà

Tác giả: -_2uynhfSR_-

Đọc Truyện

Những tình yêu trong sạch giờ lại nằm dưới một vũng máu.

Được viết tại nick -_WonSR_-
Đừng đem đi đâu khi chưa hỏi.

Tác giả không được bình thường nên nhân vật được xây dựng chưa chắc đã bình thường.

Lưu ý: Đọc khi đang còn tỉnh táo và khi còn sống. Cảm ơn.