Đọc Truyện [Fanfic][12CS] Sa Đà - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Fanfic][12CS] Sa Đà

Tác giả: -_2uynhfSR_-

Đọc Truyện

Lửa cháy thì phải cần có oxi
Tim tớ chỉ đập khi trong đấy có cậu!

Tình yêu của tôi, hạnh phúc nhưng nó lại nằm dưới một vũng máu.

Được viết tại nick -_2uynhfSR_-
Đừng đem đi đâu khi chưa hỏi.

Tác giả không được bình thường nên nhân vật được xây dựng chưa chắc đã bình thường.

Bìa by tác giả ^^ không phải designer chuyên nghiệp xin đừng nhờ.

Lưu ý: Đọc khi đang còn tỉnh táo và khi còn sống. Cảm ơn.