Đọc Truyện [Edit/Hunlisa] Tổng Tài Đại Nhân - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Edit/Hunlisa] Tổng Tài Đại Nhân

Tác giả: zizublink739

Đọc Truyện

Trạng thái: Hoàn thành

Nội dung: Chuyện tình giữa Tổng tài Tập đoàn và Cô thư kí tài năng

Tục ngữ nói, đời người có bốn chuyện đáng buồn.

Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, có một giọt.

Nơi đất khách quê người gặp lại ngươi quen cũ, mượn tiền.

Đêm động phòng hoa chúc, không "động đậy".

Danh sách những người đỗ đạt, là người khác.

Mà nay, cô lại nhớ ra điều đáng buồn thứ năm.

Nguồn: Truyenfull

Edit: Zizu

P/S: Truyện do bạn @BH_0605 gợi ý và đề cử, xin cảm ơn!