Đọc Truyện EX (HĐ-nam chính thiên tài) [not cv] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện EX (HĐ-nam chính thiên tài) [not cv]

Tác giả: YumiLing

Đọc Truyện

Trừ phi mối tình đầu có thể tu thành chính quả, nếu không mỗi người đều có tiền độ.

Hắn có thể là cái người xấu cũng có thể là người tốt.

Có thể là cái bệnh thần kinh cũng có thể là người khiêm tốn.

Có thể là cái thiên tài cũng khả năng có điểm xã giao chướng ngại.

Thậm chí mới có thể, hắn căn bản không biết từng làm quá của ngươi tiền độ.

Xã giao chướng ngại thiên tài truy hồi hắn mang cầu chạy bạn gái trước!