Đọc Truyện Erza Xin Hãy Quay Về Fairy Tail (Jerza) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Erza Xin Hãy Quay Về Fairy Tail (Jerza)

Tác giả: YOYORA_SCARLET

Đọc Truyện

hú! Hôm nay T/g ra một T/P mới! Nó không giống như Erza hận thù hội và Jellal! Mà ngược lại! đọc đi rồi biết và đây là tất cả cặp đôi T/g cho vào đây! Có cả T/g và Yummy bà chằng :v! .
<===============>
Jellal x Erza Laxus x Mira
Natsu x Lucy Gray x Juvia
Gajeel x Levy Lyon x Meredy
Simon x Ultear Romeo x Wendy
Siegrain x Hanna (sau này)
Siegrain x Yoyora Anna x Jen
(Anna là Yummy á :v)
<===============>
Oki đây là tất cả các cặp đôi! Cho T/g hỏi có ai lầy như mình không? Làm gì mà nhiều thấy ớn da gà! mình không làm hai cặp đôi... Sting x Yukino vs Rogru x Karuga (không nhớ tên thằng sát long tóc đen che mắt :v)