Đọc Truyện [Edit] Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Edit] Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp

Tác giả: XichYTuyetNguyet

Đọc Truyện

Tác giả: Ý Phàm Phong Thuận Editor: Xích Y Tuyết Nguyệt

Thể loại: ngôn tình, khoa huyễn không gian, mạt thế, viễn tưởng, nữ phụ, nữ cường, 1vs1,...
Văn án:
Nàng, đặc công NO.1, thích ngủ, đọc tiểu thuyết, ai biết có một ngày đi ngủ cũng sẽ chết, vất vả đòi Diêm Vương cho cơ hội trọng sinh, với lại dị năng cũng sẽ không biến mất, ai ngờ tỉnh dậy thì phát hiện bản thân lại trọng sinh trong một cuốn tiểu thuyết vừa mới đọc, làm tiểu vật hi sinh, không ngờ còn cho một cơ hội đến trước thời điểm bị nữ chủ giết chết. Không tệ! Cách mạt thế còn khoảng mười mấy năm, cơ duyên cũng không có mất, có nhiều thân nhân, bằng hữu như vậy. Nàng nhất định phải bảo hộ bọn họ thật tốt, cách xa nữ chủ, làm một người qua đường có thực lực thật mạnh, điều kiện tiên quyết là nhóm nhân vật chính không có trêu chọc nàng. Nhưng nữ phụ trọng sinh và xuyên việt vật hy sinh này là cái gì? Kịch tình đâu? Còn cái nam nhân kia, xem thực lực của ngươi cũng không tệ, ở trong sách cũng không có quan hệ gì với nữ chủ, vậy thì miễn cưỡng tiếp nhận ngươi đi.

Danh sách Chap

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Phần đệm

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 1: Bỏ mình, Quỷ Sai, bồi thường

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 2: Ra đời

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 3: Thân nhân

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 4: Đặt tên

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 5: Xuất viện

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 6: Về nhà

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 7: Mãn Nguyệt Tửu

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 8: Xuyên thư

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 9: Vòng tay nhận chủ

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 10: Năm năm sau

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 11: Khảo nghiệm

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 12: Ám vệ (nhất)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 13: Ám vệ (nhị)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 14: Thông qua (nhất)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 15: Thông qua (nhị)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 16: Thông qua (tam)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 17: Thông qua (tứ)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 18: Thời quang hồi tố

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 19: Tẩy tủy phạt kinh

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 20: Đạt được dị năng

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 21: Ra nước ngoài (nhất)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 22: Ra nước ngoài (nhị)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 23: Năm năm sau

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 24: Thu thập vật tư

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 25: Nhìn lại ba năm

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 26: Cho biết chân tướng

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 27: Đi học

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 28: Khai giảng

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 29: Bạn cùng phòng

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 30: Nữ chủ và đám hậu cung của nàng

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 31: Sinh nhật (nhất)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 32: Sinh nhật (nhị)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 33: Sinh nhật (tam)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 34: Sinh nhật (tứ)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 35: Một năm sau

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 36: Vật hi sinh xuyên qua

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 37: Nữ phụ trọng sinh

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 38: Không hổ là nữ chủ

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 39: Thọ yến

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 40: Cầu hôn

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 41: Hôn lễ (nhất)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 42: Hôn lễ (nhị)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 43: Hôn lễ (tam)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 44: Hôn lễ (tứ)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 45: Hôn lễ (ngũ)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 46: Kiềm chế

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 47: Mạt Thế giáng lâm

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 48: Thức tỉnh dị năng (nhất)

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 49: Thức tỉnh dị năng (nhị)

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 50: Làm nhiệm vụ

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 51: Bị vứt bỏ

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 52: Tang thi cấp mười (nhất)

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 53: Tang thi cấp mười (nhị)

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 54: Tang thi cấp mười (tam)

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 55: Gặp nữ chủ

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 56: Nữ chủ tìm đường chết

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 57: Dựa vào cường giả sinh tồn?

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 58: Nam tẩu tẩu?

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 59: Kẻ dở hơi a

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 60: Gặp gỡ cản đường

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 61: Nghệ thuật ngôn ngữ

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 62: Giết người

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 63: Cho ăn cẩu lương

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 64: Hắn không được

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 65: Địch nhân ẩn nấp

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 66: Thể chất phiền toái

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 67: Sơ nhập căn cứ (nhất)

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 68: Sơ nhập căn cứ (nhị)

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 69: Nguyệt Khiết

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 70: Đại sảnh

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 71: Đăng ký viên

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 72: Biệt thự

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 73: Gặp lại Tiếu Huyên

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 74: Hận thiết bất thành cương

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 75: Sơ ngộ Cơ Vũ

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 76: Tống tiền

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 77: Cơ Vũ trải qua bi thảm

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 78: Cơ Vũ nói xin lỗi

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 79: Người chính phủ tới

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 80: Tang thi triều (nhất)

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 81: Tang thi triều (nhị)

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 82: Tang thi triều (tam)

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 83: Thù gì oán gì

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 84: Được tiện nghi còn khoe

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 85: Mau ra đây nhận lấy cái chết

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 86: Lại điệu cao

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 87: Đột phá

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 88: Lấy được dược thảo

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 89: Người thần bí

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 90: Hào quang nam chủ biến mất

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 91: Tách ra đi

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 92: Bất an

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 93: Ăn mòn đất

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 94: Giận dỗi

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 95: Đổi đất

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 96: Giải thích nghi hoặc

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 97: Âm nhu thiếu niên

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 98: Lại gặp công thành

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 99: Tang thi công thành

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 100: Chiến tranh cuối cùng

Quyển 2: Mạt Thế giáng lâm - Chương 101: Kết thúc

Loading...