Đọc Truyện [EDIT][VKOOK] HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [EDIT][VKOOK] HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH

Tác giả: jiseob

Đọc Truyện

Đọc rồi bạn sẽ hiểu thôi! Jane đọc Jane chuyển ver...và hiện tại Jane lậm truyện này luôn r! Truyện hay lắm

Danh sách Chap

Lời giới thiệu

Chương 1: Tuẫn táng(*)

Chương 2: Trọng sinh

Chương 3: Thiếp thất(*)

Chương 4: Kí ức

Chương 5: Ngồi cùng bàn

Chương 6: Lớp trưởng

Chương 7: Ăn cơm

Chương 8: Kí túc xá

Chương 9: 4G

Chương 10: Họp lớp

Chương 11: Lịch sử

Chương 12: Thần đây

Chương 13: Trừng phạt

Chương 14: Cùng giường

Chương 15: Thẳng thắng

Chương 16: Qui củ

Chương 17: Yêu sách

Chương 18: Hẹn hò

Chương 19: Thiếu gia

Chương 20: Dựa dẫm

Chương 21: Tranh cử

Chương 22: Trộm sáng

Chương 23: Đừng nghịch

Chương 24: Tham ban

Chương 25: Âm mưu

Chương 26: Ỷ lại

Chương 27: Tên

Chương 28: Oan ức

Chương 29: Đau lòng

Chương 30: Trừ điểm

Chương 31: Ông nội

Chương 32: Sẩy thai

Chương 33: Triệu kiến

Chương 34: Tiểu công chúa

Chương 35: Làm khách

Chương 36: Ngủ lại

Chương 37: Biệt nữu

Chương 38: Tham quan (*)

Chương 39: Báo thù

Chương 40: Công lược

Chương 41: Thổi tiêu

Chương 42: Thổ lộ

Chương 43: Thành tích

Chương 44: Gặp gỡ trên đường

Chương 45: Giao thừa

Chương 46: Thư pháp

Chương 47: Khế ước

Chương 48: Đầu tư

Chương 49: Lịch sử

Chương 50: Bán mình

Chương 51: Phân ban

Chương 52: Chiến tranh lạnh

Chương 53: Thành niên

Chương 54: Ấu trĩ

Chương 55: Trạng nguyên

Chương 56: Chân tướng

Chương 57: Chân thành

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Lời nhắn

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Lời nhắn

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 4

Loading...