Đọc Truyện (EDIT) Nam Thành Gió Nổi- Thu Ký Bạch - TruyenFun.Com

Đọc Truyện (EDIT) Nam Thành Gió Nổi- Thu Ký Bạch

Tác giả: Winterwind0207

Đọc Truyện

Thể loại: hiện đại, thâm trầm phúc hắc công vs cứng cỏi thâm tình thụ, chính kịch, vi ngược, HE.

Đề cử: ★★★★

Tích phân: 22,037,330

Số chương: 98 chương chính văn+9 chương phiên ngoại

Giới thiệu:

Đây là bản giới thiệu tóm tắt của tác giả đối với câu chuyện này.

Tác giả: Truyện này thuộc thể loại: Ấm áp, hoan thoát, khôi hài, thoải mái... Ha ha, đùa thôi những thứ đó đều không có!

Độc giả: Vậy bên trong truyện có những gi?

Tác giả: Thi thể, huyết tinh, máu me khủng bố, sát thủ điên cuồng, mổ não chặt thi thể... nội dung đại khái như vậy!

Độc giả: ... Hiện tại không muốn đọc nữa còn kịp không?

Tác giả: Không thành vấn đề nha, tôi rất tùy ý. (quay đầu lại vẫy tay)

Văn án như sau:

Lâm Hành là một sinh viên bình thường. Bởi vì một lần bất ngờ, bị quấn vào vụ án giết người ở vườn trường.

Theo vụ án thâm nhập, càng ngày càng nhiều manh mối cùng sự kiện quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh cậu. Rất nhiều tình huống thậm chí căn bản không thể dùng khoa học giải thích.

Đến tột cùng nên tiếp tục kiên định làm một kẻ vô thần, hay tin tưởng bản thân chứng kiến sự kiện thần bí.

Lâm Hành không biết.

Điều duy nhất có thể xác định chính là, chỉ cần ở cùng Nam Úc Thành, thì nhất định có thể sống sót.

(Edit phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác!)

Danh sách Chap

Phần Đệm

{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Lời dẫn

{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 1

{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 2

{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 3

{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 4

{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 5

{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 6

{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 7

{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 8

{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 9

{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 10

{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 11

Ngoại truyện

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ}Lời dẫn.

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 1

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 2

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 3

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 4

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 5

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 6

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 7

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 8

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 9

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 10

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 11

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 12

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 13

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 14

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 15

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 16

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 17

{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 18

Ngoại truyện.

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Lời dẫn

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 1

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 2

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 3

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 4

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 5

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 6

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 7

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 8

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 9

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 10

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 11

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 12

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 13

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 14

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 15

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 16

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 17

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 18

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 19

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 20

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 21

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 22

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 23

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 24

{Quyển thứ ba: Mùi thơm trên tóc mai ảnh quỷ} Chương 25

Ngoại truyện.

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Lời dẫn

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 1

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 2

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 3

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 4

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 5

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 6

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 7

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 8

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 9

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 10

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 11

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 12

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 13

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 14

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 15

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 16

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 17

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 18

{Quyển thứ tư: Đêm hành lang uốn khúc} Chương 19

Ngoại truyện

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Lời dẫn

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 1

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 2

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 3

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 4

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 5

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 6

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 7

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 8

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 9

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 10

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 11

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 12

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 13

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 14

{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương cuối

Ngoại truyện.

(Ngoại truyện: Trở về) Chương 1

(Ngoại truyện: Trở về) Chương 2

(Ngoại truyện: Trở về) Chương 3

(Ngoại truyện: Trở về) Chương 4

(Ngoại truyện: Trở về) Chương 5

(Ngoại truyện: Trở về) Chương 6

(Ngoại truyện: Trở về) Chương 7

{Ngoại truyện Cố - Triệt} Chương 1

{Ngoại truyện Cố - Triệt} Chương 2

Loading...