Đọc Truyện « EDIT » Mau xuyên Tô Đát Kỷ : Nam thần, trêu chọc một cái! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện « EDIT » Mau xuyên Tô Đát Kỷ : Nam thần, trêu chọc một cái!

Tác giả: MieuBanTu

Đọc Truyện

Hán Việt : Khoái xuyên Tô Đát Kỷ : Nam thần, liêu nhất cá!
Tác giả : Hương Tiêu Bất Nã Nã
Số chương : 890 ( đã hoàn convert )
Converter : Lacmaitrang
➥ Link cv : https://truyencv.com/to-dat-ky-nam-than-treu-choc-mot-cai/
Editor : Miêu Bàn Tử
Bìa : Miêu Bàn Tử
Ngày đẹp trời đào hố : 11.06.2019
Tốc độ lấp hố : lết như sên bò 🐌🐌🐌

-1vs1-

-------------

Lưu ý nho nhỏ :
- Editor mới vào nghề.
- Truyện được dịch từ convert.
- Truyện được dịch phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả lẫn converter.
- Trong quá trình đọc truyện nếu thấy sai sót, hãy để lại bình luận.
- Vui lòng không bình luận truyện không liên quan, không bình luận khiếm nhã. Hãy là một độc giả văn minh.
⚠️ Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @MieuBanTu.
🚫 Đây là tác phẩm đầu tay của Miêu. Vui lòng không re-upload dưới mọi hình thức.
🌹Xin cám ơn. Meo~

Danh sách Chap

GIỚI THIỆU

REVIEW SƯƠNG SƯƠNG

✿ Chương 1 - Vị diện 1 : Kiểm sát trưởng cấm dục

✿ Chương 2

✿ Chương 3

✿ Chương 4

✿ Chương 5

✿ Chương 6

✿ Chương 7

✿ Chương 8

✿ Chương 9

✿ Chương 10

✿ Chương 11

✿ Chương 12

✿ Chương 13

✿ Chương 14

✿ Chương 15

✿ Chương 16

✿ Chương 17

✿ Chương 18

✿ Chương 19

✿ Chương 20

✿ Chương 21

✿ Chương 22

✿ Chương 23

✿ Chương 24

✿ Chương 25

✿ Chương 26

✿ Chương 27

✿ Chương 28

✿ Chương 29

✿ Chương 30

✿ Thông báo

✿ Chương 31

✿ Chương 32

✿ Chương 33

✿ Chương 34

✿ Chương 35

✿ Chương 36

✿ Chương 37

✿ Chương 38

✿ Chương 39

✿ Chương 40

✿ Chương 41

✿ Chương 42

✿ Chương 43

✿ Chương 44

✿ Chương 45

✿ Chương 46

✿ Chương 47

✿ Chương 48

✿ Chương 49

✿ Chương 50

✿ Chương 51 - Vị diện 2 : Tổng giám đốc, nón xanh mang tốt chứ?

✿ Chương 52

✿ Chương 53

✿ Chương 54

✿ Chương 55

✿ Chương 56

✿ Chương 57

✿ Chương 58

✿ Chương 59

✿ Chương 60

✿ Chương 61

✿ Chương 62

✿ Chương 63

✿ Chương 64

✿ Chương 65

✿ Chương 66

✿ Chương 67

✿ Chương 68

✿ Chương 69

✿ Chương 70

✿ Chương 71

✿ Chương 72

✿ Chương 73

✿ Chương 74

✿ Chương 75

✿ Chương 76

✿ Chương 77

✿ Chương 78

✿ Chương 79

✿ Chương 80

✿ Chương 81

✿ Chương 82

✿ Chương 83

✿ Chương 84

✿ Chương 85

✿ Chương 86

✿ Chương 87

✿ Chương 88

✿ Chương 89

✿ Chương 90

✿ Chương 91

✿ Chương 92

✿ Chương 93

✿ Chương 94

✿ Chương 95

✿ Chương 96

✿ Chương 97

✿ Chương 98

✿ Chương 99

✿ Chương 100

✿ Chương 101

❁ Thông báo lịch đăng chương

✿ Chương 102

✿ Chương 103

✿ Chương 104

✿ Chương 105

✿ Chương 106

✿ Chương 107

✿ Chương 108