Đọc Truyện [Edit] Mau xuyên: Nam thần cháy lên nào! - Mặc Linh - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Edit] Mau xuyên: Nam thần cháy lên nào! - Mặc Linh

Tác giả: Binhmuoi

Đọc Truyện

Tên: Mau xuyên: Nam thần cháy lên nào!

Khác: Khoái xuyên: Nam thần hữu điểm nhiên!

Tên gốc: 快穿:男神,有点燃!

Tác giả: Mặc Linh

Tình trạng: Còn tiếp

Editor: Muối (Bình muối)

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Sảng văn.

Link convert: https://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-nam-than-co-diem-nhien-W3aWc1S4CDANW2nj

(*) Trước khi edit, Muối đã được sự cho phép của convert-er Ánh Nguyệt.