Đọc Truyện [Edit- Hoàn] Bình Tĩnh Làm Phi - Phong Quá Thủy Vô Ngân - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Edit- Hoàn] Bình Tĩnh Làm Phi - Phong Quá Thủy Vô Ngân

Tác giả: Yul_Yuuki

Đọc Truyện

《Bình Tĩnh Vi Phi》

Tác Giả: Phong Quá Thủy Vô Ngân

Converter: Yul Yuuki (nguồn http://www.jjwxc.net)

Editor: Yul Yuuki

Truyện hay đọc đi.

Danh sách Chap

Văn Án:

Chương 1: Hoàng thượng, chuyện này không hợp quy củ

Chương 2: Nếu ngươi cầu trẫm, trẫm sẽ ở lại.

Chương 3: Đức phi là người rộng lượng

Chương 4: Là tỷ muội, ngươi kính ta nhường

Chương 5: Nàng ấy tiến cung thay thế nàng.

Chương 6: Tỷ muội chung phu?

Chương 7: Hoàng thượng biết nhân duyên tốt?

Chương 8: Hoàng hậu rất bận rộn

Chương 9: Đợi tối nay, xem trẫm làm thế nào thu thập ngươi

Chương 10: Là bổn cung sai sử ngươi mưu hại hoàng tử của Lệ phi?

Chương 11: Chuyện tối qua, ủy khuất ngươi rồi.

Chương 12: Hoàng thượng hối hận?

Chương 13: Trẫm quyết định ái phi thị tẩm

Chương 14: Không được nói chuyện với trẫm

Chương 15: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn

CHương 16.1: Bẩm hoàng thượng, Lệ phi nương nương

Chương 16.2 : Bẩm hoàng thượng, Lệ phi nương nương

Chương 17: Không phiền ngươi quan tâm

Chương 18: Tự ngươi hầu hạ trẫm tắm

Chương 19: Trẫm vẫn yêu thích mỹ nhân như ái phi.

Chương 20: Phụ hoàng bị đau gan

Chương 21: Khiến hoàng thượng bận tâm rồi

Chương 22.1: Ngươi say nhưng ta không có say đâu

Chương 22.2: Ngươi say nhưng ta không có say đâu.

Chương 23: Nói rất đúng trẫm là đại trượng phu.

Chương 24.1: Thăng chức làm ngũ phẩm tài tử

Chương 24.2: Thăng chức làm ngũ phẩm tài tử

Chương 25: Đa tạ đại tỷ đã chọn cho muội

Chương 26: Đánh chết thần thiếp trước đi.

Chương 27: Cũng có người tài ba.

Chương 28: Đoán đâu trúng đó.

Chương 29: Trẫm giúp ngươi chăm sóc Diễm nhi

Chương 30: Mẫu phi chúng ta có cần chết hay không

Chương 31: Rốt cuộc hoàng thượng cũng thỏa hiệp

Chương 32: Thằng nhãi ranh, được một tấc đòi tiến lên một thước.

Chương 33: Uống nhiều như vậy làm gì?

Chương 34: Dùng xong liền vứt, có người vô tình như ngươi sao?

Chương 35.1: Trẫm cùng ngươi uống chung

Chương 35.2: Trẫm cùng ngươi uống chung.

Chương 36: Tiểu sư muội tới lúc nào vậy?

Chương 37: Ái phi! vì trẫm cười một cái.

Chương 38: Các ngươi còn biết trở về?

Chương 39.1 : Đây là nhi tử do ai gia giáo dưỡng

Chương 39.2: Đây là nhi tử do ai gia giáo dưỡng

Chương 40: Mẫu phi ngươi cũng có mắt

Chương 41: Hắc y nhân

Chương 42.1: Ngươi dám nguyền rủa trẫm

Chương 42.2: Ngươi dám nguyền rủa trẫm

Chương 43.1: Diều hâu đuổi bắt tiểu kê

Chương 43.2: Diều hâu đuổi bắt tiểu kê

Chương 44: Mấy thanh ngà voi

Chương 45.1: Tấn phong tiệp dư cũng là lúc tử

Chương 45.2: Tấn phong tiệp dư cũng là lúc tử.

Chương 46: Thần thiếp không muốn nghe.

Chương 47.1: Tấn phong bảo lâm

Chương 47.2: Tấn phong bảo lâm

Chương 48: Nhị hoàng huynh là ma no đầu thai

Chương 49.1: Sao nương nương không nói giúp Phùng sung hoa

Chương 49.2 : Sao nương nương không nói giúp Phùng sung hoa

Chương 50.1: Ngươi cắn trẫm làm cái gì?

Chương 50.2: Ngươi cắn trẫm làm cái gì?

Chương 51.1: Ẹo qua ẹo lại làm cái gì?

Chương 51.2: Ẹo qua ẹo lại làm cái gì?

Chương 52: Ái phi chỉ là tục nhân, dùng sẽ rất lãng phí

Chương 53.1: Sinh non?

Chương 53.2: Sinh non?

Chương 54.1: Muốn hù chết trẫm?

Chương 54.2: Muốn hù chết trẫm?

Chương 55: Phúc tần

Chương 56.1: Dưỡng bên người ai gia

Chương 56.2: Dưỡng bên người ai gia

Chương 57.1: Hôn trẫm một cái

Chương 57.2: Hôn trẫm một cái

Chương 58: Đại tẩu

Chương 59.1: Đáp ứng trẫm

Chương 59.2: Đáp ứng trẫm

Chương 60: Tôn nhi không biết

Chương 61.1: Ai cũng có, chỉ có trẫm không có

Chương 61.2: Ai cũng có, chỉ có trẫm không có

Chương 62: Hoài thai

Chuong 63: Sự sủng ái của hoàng thượng được bao lâu?

chương 64: Ai kêu ngươi cho bọn họ uống

Chương 65.1: Phụ hoàng đi một chút sẽ về

chương 65.2: Phụ hoàng đi một chút sẽ về

Chương 66.1: Lập hắn làm thái tử

Chương 66.2: Lập hắn làm thái tử

Chương 67: Lấy máu nhận thân

Chương 68: Ta không có thích hắn đâu

Chương 69.1: Hỉ mạch

Chương 69.2: Hỉ mạch

Chương 70: Cành hoa đào

Chương 71.1: Phụ thân bán nhi tử đi...Bán nhi tử đi

Chương 71.2: Phụ thân bán nhi tử đi... Bán nhi tử đi

Chương 72: Phúc Ninh huyện chủ

Chương 73.1: Chân tình

Chương 73.2: Chân tình

Chương 74: Đầu sỏ

Chương 75: Hiền phi

Chương 76: Người ngon thì đá thần thiếp đi.

Chương 77: Dâng sổ con

Chương 78: Hoàn chính văn

Phiên Ngoại

Loading...