Đọc Truyện đừng hòng trốn khỏi anh!!! (sasusaku) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện đừng hòng trốn khỏi anh!!! (sasusaku)

Tác giả: ChromesakuraRin

Đọc Truyện

như vậy thôi
cô bé quàng khăn đỏ và hoàng tử sói
cuộc tình rồi sẽ đi về đâu
liệu có tình yêu giữa sói và người
mik sẽ có nhiều phần đó nhé
Ko đem truyện đi đâu khi chưa xin phép hoặc đc sự đồng ý nha
ありがと
まんが
さすけさくら(さすさく)