Đọc Truyện Dục Vọng Thâm Uyên - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Dục Vọng Thâm Uyên

Tác giả: DuongQuaQua

Đọc Truyện

Tác giả: Thiên Niên Mộng

Mức độ: cao H (18+)

Văn án: ngắn gọn một câu - một thanh niên bán mình cho một tổ chức, tổ chức ấy vứt y cho một cái cây, cái cây ấy dạy cho y về dục vọng....

Lưu ý:
- Cao h tuyệt đối, toàn truyện bao gồm các cảnh h, chỉ có thịt thịt và thịt thôi.
- Thể loại nặng, theo như văn án ấy, nội dung chủ yếu sẽ là dây leo xxx với nam nhân.