Đọc Truyện | Artbook°|x (END) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện | Artbook°|x (END)

Tác giả: Hitori_neko

Đọc Truyện

Artbook 1(Bìa by me)
Đôi khi bản thân chỉ là một con hề nhưng lại nhạt toẹt.

Danh sách Chap

Thùng rác thứ nhất: boku no tạp nham hero academia

Thùng rác thứ hai : bé De (Midoriya Izuku)

Thùng rác thứ ba :(Aida Iro-sensei, phải con hoang của ngài không?)

Thùng rác thứ tư: ma đạo tổ sư

Thùng rác thứ năm: lần đầu đăng Oc

Thùng rác thứ sáu: rảnh time

Xe rác mừng 200 view và 100 vote

Thùng rác thứ bảy

Thùng rác thứ tám: Halloween và show tranh cũ (1)

Thùng rác thứ chín: trả request(1)

Thùng rác thứ mười: show rác cũ (2)

(11) rảnh time 2 và new Oc

Trả request(2)

(12) thêm Oc mới

(13) vui và buồn

Trả request(3)

(14) Tâm sự về artblock

(15)chả có gì đặc biệt

(16)toi vẫn artblock 😭

Nộp test(1)

Xe rác(2) :contest và Q&A

Nộp test(2) hoặc không 😃

Q&A(1)

Không có tiêu đề

Vote test(1)

Q&A(2)

(17) Hallo!!!

Tut có tâm và trả contest

Vote test(2)

20/11 nhận req

Trả req

Hạn cmnr aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vote test(3)

Về vote

Something about tớ và những con bẹn mát rượi

Ẹc! Tập digi lần đầu

Trả contest

Công bố kết quả contest

Tut siêu có tâm =33

Tut này còn có tâm hơn =333

Nộp contest

Ngoi lên lặn xuống

Trả request

Con tẹt

Trả req dell có tâm

Tâm sự tuổi hường

Merry Christmas 😀😀😀

Um well...

Kashima Kotarou

Khi bẹn quá thiếu thốn họa cụ

Chuyên mục show họa cụ

Nộp Con tẹt =33

Nộp con tẹt ờ ghên

Req và Wip

Nộp contest

Đăng đúng 0:00 luôn 😁

Thông báo

Comeback