Đọc Truyện [Doujinshi] Những câu chuyện cùng Thế Hệ Màu Mè - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Doujinshi] Những câu chuyện cùng Thế Hệ Màu Mè

Tác giả: Vicc69

Đọc Truyện

- Lượm nhặt linh tinh
- Nguồn ở khắp nơi
- Truyện hầu hết là dịch lậu :< vui lòng không mang đi đâu
- Trans: By Vic

Danh sách Chap

Câu chuyện về buổi diễn kịch

Câu chuyện về chiều cao

[Aokise] Lời tỏ tình dễ thương

Đi bắt bọ

Đi tắm

[Akakuro] Anh em nhà Kuroko (P1)

[Akakuro] Anh em nhà Kuroko (P2)

[Allkuro] Khóc (P1)

Khóc (P2)

[Murakuro] Có thai

MidoKuro (P1)

[KagaKuro] Xoa đầu

Happy Birthday Kise Ryouta!!

[Kagakuro] P1

[Kagakuro] P2

Last Game

Gia Đình Nhà AoKi (P1)

Gia Đình nhà AoKi (P2)

Khi Aka và Mayu đến học ở Serin

MidoKuro (P2)

TakaKuro

MidoTakaKuro

KiKuro (P1)

Allkuro

AkaKuro

Khi Các HLV Uống Rượu

KagaAka

Crossover (P1)

MuraMuro

MidoTaka (P1)

Bắn Pháo Hoa

Trượt Băng

Crossover (P2)

Khi GOM là con gái (P1)

Khi GOM là con gái (P2)

Baka

Xin Hãy Sinh Con Cho Em

AoKi (P1)

None CP

NashKuro

AkaMo

AkaKuro (P2)

Cùng Làm Bento (P1)

Cùng Làm Bento (P2)

KagaAka (P2)

Câu chuyện về chiều cao (P2)

Lần đầu ăn lẩu

HimuTaka

AkaKuro (P3)

Đội ngũ thú cưng Kiseki

Câu chuyện về chiều cao (P3)

Kagami Taiga Day (2/8)

Kagami Taiga Day (2/8)

Gia Đình Nhà AoKaga (P1)

Gia Đình Nhà AoKaga (P2)

Gia Đình Nhà AoKaga (P3)

HanaKuro

NijiiHimu

AoKaga (P2)

Gia Đình AoKaga (P4)

Gia Đình Nhà AoKaga (P5)

KagaKise

Pocky Day

The Day

Khi GOM đổi trường cho nhau

Khi GOM đổi trường cho nhau (P2)

Khi GOM đổi trường cho nhau (P3)

Kuroko Seme

Khi GOM đổi trường cho nhau (P4)

Khi GOM đổi trường cho nhau (P5)

Một ngày của GOM (P1)

Một ngày của GOM (P2)

Gia Đình Nhà AoKi (P5)

TakaKuro (P2)

Em Bé Được Tạo Ra Như Thế Nào?

AoAka

Happy KiKuro Teiko Day (15/8/2017)

Kagaminderella (P1)

Tổng Hợp ShortDou

Kagaminderella (P2)

Ngắm Sao (P1)

KuroAll (P1)

KuroAll (P2)

MayuKuro

Ngắm Sao (P2)

Đập Gián??

AoKuro

Happy Birthday Aomine Daiki (31/8/2017)

Happy Birthday Aomine Daiki (31/8/2017)

1 On 1

Crossover (P3)

TakaKuro (P3)

[MidoKuro] Kuroko bị ốm (P1)

[MidoKuro] Kuroko Bị Ốm (P2)

Ngắm Sao (P3)

KagaKuro (P3)

NijiAka

NashKuroKi

(KiKuro) Chạm Tới Cậu

Chuyện Cổ Tích

Happy KagaAo Day (5/10/2017)

NGOÀI LỀ

Happy Birthday Murasakibara Atsushi (9/10/2017)

Ngoài Lề 2

Happy KagaKuro Day (11/10/2017)

Ngoài Lề 3

KagaMido

AkaKuro

Crossover (P4)

Crossover (P5)

KuroAll Week (Day 1)

AllKuro Week (Day2)

KuroAll Week (Day 3)

KuroAll Week (Day 4)

KuroAll Week (Day 5)

KuroAll Week (ngoài lề)

Mura Tsundere

Loading...