Đọc Truyện [Đồng Nhân One piece] Là Tình Cờ Hay Là Số Mệnh? - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Đồng Nhân One piece] Là Tình Cờ Hay Là Số Mệnh?

Tác giả: xxxthienthannhoxxx

Đọc Truyện

* Đôi lời của tác giả: Mình đã viết được 2 bộ truyện Đồng nhân Naruto và Doraemon. Đây là bộ chuyện thứ 3 của mình. Xin lỗi truyện của mình có thể không được hay như những au rành nghề khác. Có gì thì mọi người sẽ góp ý thêm cho mình nhé.

Mình sẽ cho một số nhân vật được hồi sinh đặc biệt là Ace anh của Luffy. ^^