Đọc Truyện [Đồng Nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] [H] Khởi Xuân - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Đồng Nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] [H] Khởi Xuân

Tác giả: khoinguyenduongthii

Đọc Truyện

Tác giả: Khởi Nguyên Dương Thii.
Tên nhân vật thuộc về truyện "Ma Đạo Tổ Sư" của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.
Nội dung: H++🔞🔞,Vong Tiện, Hi Trừng, Truy Lăng, Tiết Hiểu,...
👍👍Mình ghi các tên couple khác nhau nhưng tên chương giống thì nó liên kết chứ không phân li nha quý vị :v chứ không phải mỗi couple mỗi câu chuyện khác nha!!!✌✌✌
Cảnh báo❗
Không được reup truyện khi tớ chưa cho phép =( ̄□ ̄;)⇒
Vì đây là tác phẩm tự viết nên còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý, tớ sẽ tiếp thu và sửa chữa =3.
❗ Có thể có OOC