Đọc Truyện [Đồng nhân Lương Chúc] Mã Văn Tài, ngươi đáng ăn đòn! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Đồng nhân Lương Chúc] Mã Văn Tài, ngươi đáng ăn đòn!

Tác giả: V-WiFiteam

Đọc Truyện

Nếu ai trót lòng mê say đắm Mã huynh - Mã Văn Tài phiên bản 2007 mà vẫn tiếc nuối hùi hụi cho CP Mã Chúc thì hãy đến đây gặp Mã huynh lần nữa, nhưng là một CP khác, diễn biến khác, và mối tình khác

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Chuyển ngữ: Ego

Bản dịch chưa được tác giả cho phép, khi mang đi vui lòng ghi nguồn gốc lẫn nguồn dịch