Đọc Truyện (ĐỒNG NHÂN HP) MẤT KHỐNG CHẾ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện (ĐỒNG NHÂN HP) MẤT KHỐNG CHẾ

Tác giả: Lilian_Walker

Đọc Truyện

Tác giả: Lâm Song Thính Phong Quá
Thể loại: đồng nhân Harry Potter, đam mỹ, DraHar
Couple chính: Draco Malfoy x Harry Potter
Converter: Lucaslach
Nguồn convert: https://www.wattpad.com/story/45428613-hp-m%E1%BA%A5t-kh%E1%BB%91ng-ch%E1%BA%BF/parts
Editor + Beta: Song Song
VĂN ÁN
Harry Potter, Chúa Cứu Thế xui xẻo vừa cứu vớt thế giới xong, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống thì đã bị Cục Thời không kéo trở về thời điểm năm mười một tuổi....
Được rồi, trở lại lúc đầu cũng không sao, nhưng tại sao cậu lại bị ném vào Slytherin!!
Còn cái tên Draco Malfoy kia, làm ơn cách xa tôi một chút, xin hãy duy trì khoảng cách an toàn!!
Truyện này DH ~ kiên trì HE ~
Dán nhãn nội dung: HP, cường cường.
Từ then chốt: Nhân vật chính: Harry Potter, Draco Malfoy | vai phụ: | cái khác:

Danh sách Chap

EDITOR LẢM NHẢM ĐÔI DÒNG

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20: PHIÊN NGOẠI

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

THÔNG BÁO

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

THÔNG BÁO VỀ CÁC FICS ĐƯỢC BÌNH CHỌN

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58

CHƯƠNG 59

CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61

CHƯƠNG 62

CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64

CHƯƠNG 65

CHƯƠNG 66

CHƯƠNG 67

CHƯƠNG 68

CHƯƠNG 69

CHƯƠNG 70

CHƯƠNG 71

CHƯƠNG 72

CHƯƠNG 73

CHƯƠNG 74

CHƯƠNG 75

CHƯƠNG 76

CHƯƠNG 77

CHƯƠNG 78

CHƯƠNG 79

CHƯƠNG 80

CHƯƠNG 81

CHƯƠNG 82

CHƯƠNG 83

CHƯƠNG 84

CHƯƠNG 85

CHƯƠNG 86

CHƯƠNG 87

CHƯƠNG 88

CHƯƠNG 89

CHƯƠNG 90

CHƯƠNG 91

CHƯƠNG 92

CHƯƠNG 93

CHƯƠNG 94

CHƯƠNG 95

CHƯƠNG 96

CHƯƠNG 97

CHƯƠNG 98

CHƯƠNG 99

CHƯƠNG 100

CHƯƠNG 101

CHƯƠNG 102

CHƯƠNG 103

CHƯƠNG 104

CHƯƠNG 105

CHƯƠNG 106

CHƯƠNG 107

CHƯƠNG 108

CHƯƠNG 109

CHƯƠNG 110

CHƯƠNG 111

CHƯƠNG 112

NGOẠI TRUYỆN 1: MỚI GẶP

NGOẠI TRUYỆN 2: MỘT ĐỜI

Loading...