Đọc Truyện Đợi Nàng Một Phần Hai Cuộc Đời - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Đợi Nàng Một Phần Hai Cuộc Đời

Tác giả: vualonnghocnghech

Đọc Truyện

Con cáo Thiều Lâm Vũ tu luyện nghìn năm, cuối cùng cũng được thiên địa cho hồi kiếp thành người, nhưng chỉ được sống 200 năm và sẽ phải chết.
Thiều Lâm Vũ khi thành người, liền quang minh chính đại đi tìm con người đã cứu sống mình lúc mình là con cáo non què quặp sắp chết.....
Thể loại : Ngôn tình cổ đại, Người sói
Nhân vật chính: Thiều Lâm Vũ