Đọc Truyện đôi ba câu thơ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện đôi ba câu thơ

Tác giả: -sohi_

Đọc Truyện

«người ta mượn rượu để tỏ tình»
«còn tôi mượn thơ để tỏ lòng»

warning: lowercase