Đọc Truyện đôi ba vần thơ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện đôi ba vần thơ

Tác giả: -sohi_

Đọc Truyện

người ta mượn rượu để tỏ tình
còn tôi mượn thơ để tỏ lòng

©《-sohi_》