Đọc Truyện Đoạt lấy chư thiên - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Đoạt lấy chư thiên

Tác giả: Masatvuong1999

Đọc Truyện

Hán Việt: Lược đoạt chư thiên

Tác giả: Kim Tiền Đáo Gia

Thể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Võng du , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Hệ thống

Làm tầm thường vô vi một người bắc phiêu, ba mươi tuổi còn chẳng làm nên trò trống gì trần Thiên Khải phản hồi quê nhà. Nguyên bản cho rằng cả đời này cứ như vậy đần độn quá khứ. Nhưng một quả thần bí giới tử xuất hiện. Lại thay đổi hết thảy. Thần bí chư thiên vạn giới, thần bí chư thiên đoạt lấy hệ thống thiên tài địa bảo ta sở cầu tung hoành chư thiên du lịch vạn giới "Vai chính? Hừ.. Khi ta đi vào này phương chư thiên thế giới lúc sau, còn có ai dám nói chính mình là vai chính đâu?" Trần Thiên Khải cười lạnh nói.

.

Loading...