Đọc Truyện |Đoản Ngược| Chấp Niệm - TruyenFun.Com

Đọc Truyện |Đoản Ngược| Chấp Niệm

Tác giả: thivunhatminh1805

Đọc Truyện

Tất cả chỉ là gió thoảng mây bay...
Đâu? Mới là hồi kết cho những mối duyên này?

Nhân duyên hay nghiệt duyên cuối cùng đều là chấp niệm. Yêu người càng sâu, chấp niệm càng lớn.