Đọc Truyện [ĐN KnY] Mộng Trụ: Người Canh Giữ Giấc Mơ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [ĐN KnY] Mộng Trụ: Người Canh Giữ Giấc Mơ

Tác giả: Yue_Amethyst

Đọc Truyện

Nàng ta là vị thánh được phái xuống nơi trần gian này để tiêu diệt tên ác quỷ mang tên Kibutsuji Muzan. Nàng ta là người sử dụng được mọi hơi thở. Nhưng khi nhắc tới nàng, người ta sẽ nhớ ngay tới Hơi Thở Giấc Mơ... Thứ đã khiến Muzan suýt chết bao lần...
Nàng ta là Yue, được mọi người gọi là Mộng Trụ hay còn được gọi là Người Canh Giữ Giấc Mơ...

Thể loại: Np, Đồng Nhân, Inmage
Tác giả:Yue Amethyst
Ngày đăng: 22/9/2019
Ngày hoàn thành: Chưa rõ