Đọc Truyện [ĐM] TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG [Lục Dã Thiên Hạc] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [ĐM] TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG [Lục Dã Thiên Hạc]

Tác giả: talinhvuong

Đọc Truyện

Tiên mãn cung đường - Lục Dã Thiên Hạc
Thể loại: CĐ - điềm văn - cung đình - mỹ thực - ấm áp - 1×1 - HE
Tình trạng : hoàn (138 chương)
Editor: Nio
Nhân vật : An Hoằng Triệt x Tô Dự

Tô Dự là một đầu bếp chuyên về những món hải sản nổi tiếng, vậy mà lại bị xuyên không về cổ đại. Vì cuộc sống mưu sinh nên đành phải làm lại nghề cũ là bán cá. Triều đình tuyển phi không phân biệt nam nữ thế là hắn dự thi. Liệu hắn có trúng tuyển hay không ? Cuộc sống của hắn nói cung đình sẽ như thế nào mời các bạn theo dõi.

Danh sách Chap

Văn án

☆, Chương 1: Nghèo túng

☆, Chương 2: Sinh kế

☆, Chương 3: Tên

☆, Chương 4: Bán mèo

☆, Chương 5: Đồ gia truyền

☆, Chương 6: Thực đơn

☆, Chương 7: Đường xuống

☆, Chương 8: Mặt tiền

☆, Chương 9: Gom tiền

☆, Chương 10: Vương gia

☆, Chương 11: Đại tuyển

☆, Chương 12: Luật pháp

☆, Chương 13: Khai trương

☆, Chương 14: Sinh ý

☆, Chương 15: Danh thiếp

☆, Chương 16: Danh sách

☆, Chương 17: Thu đồ đệ

☆, Chương 18: Ám toán

☆, Chương 19: Vào cung

☆, Chương 20: Thân vương

☆, Chương 21: Phục tuyển

☆, Chương 22: An Quốc Tháp

☆, Chương 23: Ớt

☆, Chương 24: Quốc sư

☆, Chương 25: Xác định đẳng cấp

☆, Chương 26: Đồ cưới

☆, Chương 27: Phiền toái

☆, Chương 28: Phong phi

☆, Chương 29: Thị tẩm [ thượng ]

☆, Chương 30: Thị tẩm [hạ]

☆, Chương 31: Cơm trưa

☆, Chương 32: Giao phong

☆, Chương 33: Thỉnh an

☆, Chương 34: Lật bài tử

☆, Chương 35: Buổi trà chiều

☆, Chương 36: Định mức

☆, Chương 37: Lập quy củ

☆, Chương 38: Tên

☆, Chương 39: Chiến tranh lạnh

☆, Chương 40: Thiếu tiền

☆, Chương 41: Cua hương lạt

☆, Chương 42: Ước hội

☆, Chương 43: Thổ lộ

☆, Chương 44: Ban thưởng

☆, Chương 45: Thẹn thùng

☆, Chương 46: Thọ lễ [quà mừng thọ]

☆, Chương 47: Tác nghiệp

☆, Chương 48: Tắm rửa

☆, Chương 49: Phía sau màn

☆, Chương 50: Trầm hương ký

☆, Chương 51: Tra rõ

☆, Chương 52: Tiểu thúc tử

☆, Chương 53: Yêu phi

☆, Chương 54: Hạo kiếp

☆, Chương 55: Hù dọa

☆, Chương 56: Huyết khế

☆, Chương 57: Tế phẩm

☆, Chương 58: Đính khế

☆, Chương 59: Đồ giám

☆, Chương 60: Cá nướng

☆, Chương 61: Nhà mẹ đẻ

☆, Chương 62: Nghiệm chứng

☆, Chương 63: Thẳng thắn

☆, Chương 64: Miêu nô

☆, Chương 65: Huyết mạch

☆, Chương 66: Nhà

☆, Chương 67: Biệt viện

☆, Chương 68: Doanh Ngư

☆, Chương 69: Ăn cá

☆, Chương 70: Miêu hoàng thúc

☆, Chương 71: Miêu cổ

☆, Chương 72: Quở trách

☆, Chương 73: Mẫu hậu

☆, Chương 74: Bảo bối

☆, Chương 75: Xử trí

☆, Chương 76: Buổi trưa

☆, Chương 77: Liên hoan

☆, Chương 78: Thọ mệnh

☆, Chương 79: Nguyên nhân tử vong

☆, Chương 80: Cá tươi

☆, Chương 81: Cá khô

☆, Chương 82: Lông

☆, Chương 83: Phân biệt

☆, Chương 84: Nghi thức

☆, Chương 85: Trưởng hoàng tử

☆, Chương 86: Ở chung

☆, Chương 87: Ly vương

☆, Chương 88: Bản tính

☆, Chương 89: Tiết mãn hưởng

☆, Chương 90: Tế trời [ thượng ]

☆, Chương 91: Tế trời [trung]

☆, Chương 92: Tế trời [hạ]

☆, Chương 93: Giao nhân

☆, Chương 94: Đồ ăn

☆, Chương 95: Thực đơn

☆, Chương 96: Bức cung

☆, Chương 97: Đọc tâm

☆, Chương 98: Cảnh vương

☆, Chương 99: Truyền thuyết

☆, Chương 100: Truyền thừa

☆, Chương 101: Biển

☆, Chương 102: Phụ thân

☆, Chương 103: Cung yến

☆, Chương 104: Ám chiêu

☆, Chương 105: Nhiệt độc

☆, Chương 106: Rời bến

☆, Chương 107: Vương phủ

☆, Chương 108: Ra đời

☆, Chương 109: Thái tử

☆, Chương 110: Xuất phát

☆, Chương 111: Hàng hải

☆, Chương 112: Sóng gió

☆, Chương 113: Dạy con

☆, Chương 114: Lối vào

☆, Chương 115: Huyền điệt

☆, Chương 116: Trọng thương

☆, Chương 117: Ngoài ý muốn

☆, Chương 118: Gặp lại

☆, Chương 119: Canh cá

☆, Chương 120: Khốn cảnh

☆, Chương 121: Phản tổ

☆, Chương 122: Ổ mèo

☆, Chương 123: Bại lộ

☆, Chương 124: Tổ thúc

☆,Chương125: Ngủ chung

☆, Chương 126: Giường mèo

☆, Chương 127: Lên thuyền

☆, Chương 128: Đường về

☆, Chương 129: Hồi kinh

☆, Chương 130: Gặp lại

☆, Chương 131: Về triều

☆, Chương 132: Hải Yến

☆, Chương 133: Chọn đồ vật đoán tương lai

☆, Chương 134: Kết cục

☆, Chương 135: Phiên ngoại 1 - Một ngày của Hoàng hậu

☆, Chương 136: Phiên ngoại 2 - Chăm con hằng ngày

☆, Chương 137: Phiên ngoại 3 - Một ngày của Quốc sư

☆, Chương 138: Phiên ngoại 4 - Đại đại miêu

Loading...