Đọc Truyện (Diabolik lovers)- Rise - TruyenFun.Com

Đọc Truyện (Diabolik lovers)- Rise

Tác giả: yukino-hanabe

Đọc Truyện

Sakamaki...
Lũ ma cà rồng ngu xuẩn đó...chỉ vì chúng mà mẫu thân ta phải chết...lại còn là chết không nhắm mắt!
Vì chúng, ta phải chịu khổ.
Vì chúng, ta phải tủi nhục.
VÌ chúng, mà ta không có lấy một người để yêu thương!
"Hoặc là thắng, hoặc là con sẽ phải trở thành người thừa kế của gia tộc..."
Được, ta sẽ khiến chúng phải yêu ta....
|Crắc|
...Và kế đến...bóp nát tình yêu ngu xuẩn của chúng dưới tay ta!